Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Κατάκολου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Κατάκολου

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Έλενα Αναστασίου

Contact with School


Description

Δημιουργίες νηπίων με ανακυκλώσιμα υλικά


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation