Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Κατασκευές με υλικά από τη φύση

Κατασκευές με υλικά από τη φύση
SUBMITTED FROM:

1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Επαγγελματικό Λύκειο


School Principal

Σαλής Αναστάσιος

Contact with School


Description

Στο εργαστήριο " Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων " οι μαθητές συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς διάφορες ιδέες για κατασκευές με υλικά από τη φύση.Χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και η κάθε μία έκανε μία εξόρμηση στη φύση για την αναζήτηση υλικών. Οι πρώτες ύλες συγκεντρώθηκαν στο σχολείο και οι μαθητές αποφάσισαν τις κατασκευές που θα δημιουργήσουν. Το οπτικοακουστικό υλικό που δημιουργήθηκε κατα τη διάρκεια της δράσης, επεξεργάστηκε από τους ίδιους τους μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής και δημιουργήθηκε το τελικό προίον, που είναι ένα βίντεο


Objective Action

ΣΤΟΧΟΣ : Βασικός άξονας της προσπάθειας που έγινε ήταν η καλλιέργεια ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους τους εμπλεκομένους. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : • Οι µαθητές βιώσαν µέσα στην οµάδα την αξία και τη χαρά της συνεργασίας, του αλληλοσεβασµού, της οµαδικότητας, της συµµετοχής σε µια κοινή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιηθηκαν για τα θέµατα της ρύπανσης, αποδέχτηκαν τις αρχές της αειφορίας και ανέπτυξαν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. • Οι μαθητές συµµετείχαν σε οµαδικές εργασίες και ανέπτυξαν διαπροσωπικές σχέσεις.

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation