Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Κατασκευή γεωδαιτικού θόλου και χρήση του ως θερμοκήπιο

Κατασκευή γεωδαιτικού θόλου και χρήση του ως θερμοκήπιο
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6/Θ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 8 ΧΛΜ ΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


School Principal

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΜΑΛΟΣ

Contact with School


Description

Τα παιδιά στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος  έφτιαξαν θερμοκήπιο και καλλιέργησαν εποχιακά λαχανικά. Παράλληλα ασχολήθηκαν και με το κατασκευαστικό μέρος του θερμοκηπίου .

Τα παιδιά σκέφτηκαν να φτιάξουν μια πρωτοποριακή κατασκευή που θα χρησιμοποιηθούν ανακυκλώσιμα υλικά και θα έχει τη μέγιστη αντοχή με το μικρότερο κόστος. Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο κατέληξαν πως ο γεωδαιτικός θόλος εξυπηρετούσε καλύτερα τις παραπάνω απαιτήσεις.Ο γεωδαιτικός θόλος επιλέχθηκε γιατί επιτυγχάνεις τη μέγιστη αντοχή με το μικρότερο κόστος υλικών.

Τα παιδιά  μετά  την κατασκευή  ξεκίνησαν να φυτεύουν  τα λαχανικά  χρησιμοποιώντας χώμα απ’ τον κομποστοποιητή του σχολείου.Φυτευτήκαν  μαρούλια κρεμμυδάκια  και ντοματιές. Οι μαθητές ανέλαβαν την καθημερινή φροντίδα του θερμοκηπίου που περιλάμβανε ξεβοτάνισμα , πότισμα , αερισμό του χώρου.

Τα παιδιά γεύτηκαν το αποτέλεσμα των κόπων τους. Το σημαντικότερο όμως είναι πως απέκτησαν εκτός από γνώσεις , δεξιότητες  και περιβαλλοντική συνείδηση την πεποίθηση πως  το αειφόρο σχολείο μπορεί να γίνει ένα εφικτό όραμα.


Objective Action

Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες γύρω απ τις συγχρονες κατασκευαστικές τάσεις. Να διαμορφώσουν οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση. Να υιοθετήσουν πρακτικές αειφορικής διαχείρισης .

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation