Σχέδια μαθήματος

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - GAMEFICATION

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - GAMEFICATION
SUBMITTED FROM:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου βρίσκεται το αστικό ιστό της πόλης. Σε αυτό φοιτούν 340 μαθητές. Το Σχολείο μας επιδιώκει τη συνεργασία με τη τοπική κοινότητα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις εθελοντισμού, αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργούς πολιτειότητας.


School Principal

ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ

Contact with School


Description

Η κατασκευή ενός παιχνιδιού από τους μαθητές με αφορμή ένα μάθημα ή ένα πρόγραμμα δίνει άλλη διάσταση στο μάθημα αλλά και στη γνώση. Στην παρούσα πρόταση η κατασκευή παιχνιδιού εντάχθηκε σε πρόγραμμα τοπικής ιστορίας στην τελική φάση του προγράμματος. Μέσα από την εισαγωγή του παιχνιδιού στην διδακτική πράξη τα παιδιά μοιράζονται τεχνικές, στρατηγικές και ιδέες διαμορφώνοντας ένα συνεργατικό μαθησιακό πλαίσιο. Η εισαγωγή του παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία (gamefication) προκαλούν “έκπληξη” και ευχάριστο κλίμα στην τάξη. Είναι κατανοητή η δημιουργική αναστάτωση που προκαλείται στην τάξη όταν οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν το δικό τους παιχνίδι.

Στόχοι που επιτυγχάνονται:

Δημιουργείται κοινός τόπος συνάντησης με τον ‘άλλο’

Επιτυγχάνεται η αποδοχή του διαφορετικού και της κατανόησής του

Ενεργός συμμετοχή των ατόμων

Καλλιεργούνται δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και έκφρασης συναισθημάτων

Αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία και ο αιτιολογικός λόγος

Οργανώνονται συστηματικά οι υπάρχουσες πληροφορίες

Το παιχνίδι προσφέρει εμπειρίες μάθησης μέσα από τις οποίες οι μαθητές ενσωματώνουν τις γνώσεις με αβίαστο τρόπο.

Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να πειραματιστούν, να διευρύνουν, να τροποποιήσουν υπάρχοντες κανόνες ώστε να εκφραστεί η δημιουργικότητα και και η καινοτόμος σκέψη.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο κείμενο.

 


Results / Reactions

Η εισαγωγή του παιχνιδιού στη σχολική τάξη, και η εμπλοκή του στη μαθησιακή διαδικασία πέραν της συμβολής του στη επέκταση της γνώσης, δίνει χώρο στη διαφορετικότητα και την πολυμορφία, προτείνει και άλλους τρόπους μάθησης, ενδυναμώνει κοινωνικοσυναισθηματικά τους μαθητές. Το συλλογικό πνεύμα της ομάδας και η μοναδικότητα κάθε μαθητή αποκτούν προστιθέμενη αξία στην ομάδα της τάξης.Co-operations

Την πρότασή μας ενθάρρυνε ο ΔΟΠΠΑΤ Δήμου Ναυπλιέων και το Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων, φορείς οι οποίοι και χρηματοδότησαν την εκτύπωση του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια μοιράστηκαν στους μαθητές του σχολείου, σε σχολεία της πόλης και σε γονείς που είχαν παρευρεθεί στην ξενάγηση των παιδιών στην έκθεση. Οι μαθητές -δημιουργοί παρουσίασαν στους συμμαθητές τους το παιχνίδι και τους έδειξαν πως παίζεται. Επίσης, το παιχνίδι συμμετείχε σε κατηγορία του Διαγωνισμού της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς, και απέσπασε έπαινο.

Η ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού μεταφέρθηκε στην εφαρμογή scratch, από μαθητές της Στ τάξης και πήρε μέρος στο διαγωνισμό scratch 2020 https://scratch.mit.edu/projects/373699161 .


COOPERATING ACADEMICS

Μπιλιούρη Αργυρή, Κωνσταντινίδου Νίκη

Objective Action

4. Ποιοτική Εκπαίδευση, Ανάπτυξη καινοτομίας, Ψηφιακός γραμματισμός

Initiative time

Φεβρουάριος 2020- Μάιος 2020

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation