Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Καυσ(τικό)αέριο

Καυσ(τικό)αέριο
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου


School Principal

Χαβάκης Γεώργιος

Contact with School


Description

Με αφορμή την 24η Ιανουαρίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως  Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης, έπειτα από παρότρυνση της Ομάδας Συντονισμού του Δικτύου ASPnet της UNESCO για τον εορτασμό της ημέρας μέσα από  δράσεις με θέμα  Learning for people, planet, prosperity and peace”,  επιλέξαμε μία από  τις δράσεις που προτείνονταν και συγκεκριμένα: Εικόνες τέχνης από τους μαθητές. Το θέμα της μαθητικής εργασίας αποτέλεσε η θεματική "πλανήτης".


Objective Action

Προβληματισμός και ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής μόλυνσης και γενικότερα της μόλυνσης του πλανήτη.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation