Σχέδια μαθήματος

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Κλιματική αλλαγή-Παγίδες Διοξείδιου του άνθρακα.(STEM)

Κλιματική αλλαγή-Παγίδες Διοξείδιου του άνθρακα.(STEM)
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


School Principal

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Contact with School


Description

Τα παιδιά μέσα από την θεωρητική προσέγγιση του θέματος κατάφεραν αρχικά να μάθουν για  την κλιματική αλλαγή. Εν συνεχεία μπόρεσαν να κατανοήσουν ότι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως ( η αποψίλωση και καύση των δασών, τα καυσαέρια των εργοστασίων και των αυτοκινήτων κ.α) και η αύξηση του διοξείδιου του άνθρακα.Προσπάθησαμε λοιπόν να κάνουμε παγίδες του διοξείδιου του άνθρακα.


Results / Reactions

-Κατάφεραν αρχικά να μάθουν για  την κλιματική αλλαγή. 

-Να κατανοήσουν τι είναι το διοξείδιο του άνθρακα.

-Να καταλάβουν τις επιπτώσεις που έχει αυτό στο περιβάλλον.COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Objective Action

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Initiative time

Μάρτιος 2020

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation