Καλές πρακτικές

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

TO KNOW YOU, MY FRIEND, IS TO RESPECT YOU :SCHOOL LIFE IN Greece &Slovenia

TO KNOW YOU, MY FRIEND, IS TO RESPECT YOU :SCHOOL  LIFE  IN Greece &Slovenia
SUBMITTED FROM:

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Μπαλαντέ Στέλλα

Contact with School


Description

This is a bilateral project between Slovenian and Greek secondary school students. The students will exchange information about their school life, home towns, countries, food, history, tourist sights, traditions and languages. The topics of the project will be distributed by months. Students will write about individual topics to their penpals...


Results / Reactions

συνεργασία για ποιοτική εκπαίδευση .Co-operations

GREEK And Slovenian secondary schools.


COOPERATING ACADEMICS

4

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική ιστοσελίδα, ETwinning web page.


Objective Action

SCHOOL LIFE IN GREECE

Target Audience

Μαθητές , εκπαιδευτικοί , γονείς , τοπική κοινωνία , παγκόσμια κοινότητα

Initiative time

Νοέμβριος 2020-Απρίλιος 2021

Initiative Location

Θήβα -Στερεά Ελλάδα

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation