Μαθητικές δημιουργίες

1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Κόμικ με τίτλο "Η Ζωή στο σχολείο"

Κόμικ με τίτλο "Η Ζωή στο σχολείο"
SUBMITTED FROM:

1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Δημόσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Βασίλης Οικονόμου

Contact with School


Description

Μαθητική δημιουργία σε κόμικ για τη ζωή των παιδιών στο σχολείο και την ποιοτική εκπαίδευση.


Objective Action


SUPPORTED FILES


Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation