Μαθητικές δημιουργίες

11ο Δημοτικο Σχολείο Βύρωνα


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ξοδεύω με Μέτρο

Ξοδεύω με Μέτρο
SUBMITTED FROM:

11ο Δημοτικο Σχολείο Βύρωνα


School Principal

Μαρία Μπράτη

Contact with School


Description

Σε πρώτη φάση εξηγήσαμε και γνωρίσαμε τι σημαίνει χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός και ποια είναι η θέση του μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Οι μαθητές κατανόησαν με απλό τρόπο χρηματοπιστωτικές έννοιες και πρότειναν η γνώση τους αυτή να αποτυπωθεί σε μια αφίσα που να προβάλει το μήνυμα της σωστής διαχείρισης του χρήματος. Κατασκευάσαμε την αφίσα και την παρουσιάσαμε στις υπόλοιπες τάξεις με λίγα λόγια για το θέμα μας. 


Objective Action

Να αντιληφθούν οι μαθητές, την έννοια της σωστής διαχείρισης του χρήματος. Να καταλάβουν την αξία και τον συμβολισμό του χρήματος καθώς και να εκπαιδευτούν γύρω από τα χρηματοπιστωτικά θέματα.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation