Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Κυκλοφορώ με ασφάλεια
SUBMITTED FROM:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Καραπά Χριστίνα

Contact with School


Description

Εκπαιδευτική εκδρομή, Μικροί Ήρωες, συμμετοχή σε βιωματικό πρόγραμμα παρακολουθώντας το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» (κυκλοφοριακή αγωγή)


Results / Reactions

Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγήςCOOPERATING ACADEMICS

8 εκπαιδευτικοί

Objective Action

Να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια

Target Audience

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί

Initiative time

1 ημέρα

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation