Μαθητικές δημιουργίες

4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Κύπρος ,Ελλάδα ,Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες. Η αναζήτηση κοινών στοιχείων στον πολιτισμό των λαών γίνεται μέσα από την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Κύπρος ,Ελλάδα ,Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες. Η αναζήτηση κοινών στοιχείων στον πολιτισμό των λαών γίνεται μέσα από την ειρηνική συνύπαρξή τους.
SUBMITTED FROM:

4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Το σχολείο μας βρίσκεται απομακρυσμένο από το κέντρο της πόλης και απαρτίζεται από 320 μαθητές και 40 εκπαιδευτικούς Πολλοί από τους μαθητές μας είναι αλλοδαποί Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ένταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκοίλιες και κάθε χρ


School Principal

Φλωρέττα Συκιώτη

Contact with School


Description

Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο  «Κύπρος , Ελλάδα Εκπαιδευτικές γέφυρες» μαθητές από κάθε τάξη ζωγράφισαν παροιμίες .Στη συνέχεια  έγραψαν την αντίστοιχη παροιμία  με  Κρητική και Κυπριακή διάλεκτο  κάτω από κάθε ζωγραφιά. Με αυτό τον τρόπο θέλησαν να δείξουν τις ομοιότητες που έχουν οι δύο  λαοί  στον πολιτισμό τους Επίσης αυτοσχεδίασαν και έγραψαν  όμορφες  μαντινάδες που συνόδευσαν την αφίσα –ημερολόγιο .


Objective Action


PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation