Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Απλαδιανών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Λαβύρινθος

Λαβύρινθος
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Απλαδιανών


School Principal

Ευαγγελία Σκαράκγ

Contact with School


Description

Τα παιδιά έπρεπε να δημιουργήσουν το λαβύρινθο του Μινώταυρου με διάφορα εμπόδια. Μετά για την λύση του έπρεπε να βάλουν μια κλωστή δηλαδή τον μίτο έτσι ώστε να δώσουν την λύση στο ρομποτ ποντίκι έτσι ώστε να φτάσει στο τέλος   


Objective Action

δημιουργικότητα και συνεργασία

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation