Σχέδια μαθήματος

1o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Λαϊκή - ψηφιακή τέχνη μια σχέση μαγική: Ερωτόκριτος

Λαϊκή - ψηφιακή τέχνη μια σχέση μαγική: Ερωτόκριτος
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Οικονόμου Σταυρούλα

Contact with School


Description

 

Σε αυτή την εργασία περιγράφεται μια μελέτη περίπτωσης χρήσης της διαδικασίας του animation κατά την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος "Λαϊκή - ψηφιακή τέχνη μια σχέση μαγική: Ερωτόκριτος". Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιήθηκε την ώρα διδασκαλίας του μαθήματος της πληροφορικής (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα στα αντικείμενα της παραγωγής υλικού πολυμέσων και επεξεργασίας video από τους μαθητές. Όλα αυτά  με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα στη ΣΤ' τάξης του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού.

https://digiartschool.webnode.gr/programma-2016-17/


Results / Reactions

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές χρησιμοποίησαν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, συνεργάστηκαν αρμονικά, κατέκτησαν γνώσεις πάνω στην τέχνη και τεχνική του animation, ήρθαν σε επαφή με το σπουδαίο έργο του Βιτζέντζου Κορνάρου και τη Λαϊκή μας παράδοση. Επίσης αναδείχθηκαν οι δυνατότητες τους στην ζωγραφική και τις κατασκευές, στο σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς έγινε προβολή στο σχολείο του έργου και σε ξεχωριστή αίθουσα έκθεση του σκηνικού (εικ. 9,10, 11), όπου οι μαθητές εξηγούσαν τα στάδια της παραγωγής της ταινίας τους. Χωρίς τη βοήθεια δασκάλου απέδειξαν τη γνώση πάνω στις τεχνικές διαδικασίες που απέκτησαν καθώς και την θεωρητική τους κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού στους γονείς, τους δασκάλους, τους άλλους μαθητές του σχολείου, τους επισκέπτες.COOPERATING ACADEMICS

Αναστασία Λαμπροπούλου

Objective Action

Σκοπός της δημιουργίας του animation στα πλαίσια του προγράμματος είναι να λειτουργήσουν οι μαθητές ως δημιουργοί χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες αλλά και παραδοσιακά μέσα όπως η ζωγραφική και οι κατασκευές, να συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να παράγουν ομαδικό έργο.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation