Καλές πρακτικές

Κολλέγιο Ανατόλια


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Λαχειοφόρος αγορά για την αγορά εκπαιδευτικών προπλασμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Λαχειοφόρος αγορά για την αγορά εκπαιδευτικών προπλασμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
SUBMITTED FROM:

Κολλέγιο Ανατόλια

Μη Κερδοσκοπικό Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα


School Principal

Ελευθερία Γεροβασίλειου-Δημοτικό Στέλιος Αξαρλής-Ρόη Σταμάτη-Γυμνάσιο Κυριάκος Αρβανίτης-Ιωάννα Τσιτσικλή-Λύκειο

Contact with School


Description

Οι μαθητές αποφάσισαν να γνωρίσουν τη λειτουργία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Αρχικά, αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για την ιστορία και τη δράση της οργάνωσης, καθώς και προσωπικές καταθέσεις ανθρώπων που ωφελήθηκαν από αυτήν. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σχολείο από την υπεύθυνη εκπαίδευσης του τμήματος εθελοντών. Ενημέρωσε τα παιδιά για τις περιπτώσεις και τους τρόπους παροχής Α΄ βοηθειών. Ακολούθησε επίσκεψη των μαθητών στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, όπου παρακολούθησαν ομιλία εθελοντών για το έργο του, καθώς και οδηγίες Α΄ βοηθειών. Στη διάρκεια της ομιλίας, αναφέρθηκε η ανάγκη του οργανισμού για τρόφιμα και για ένα πρόπλασμα εκπαίδευσης-εξάσκησης των εθελοντών. Η κατάθεση αυτής της αναγκαιότητας, ενέπνευσε τα παιδιά και δημιούργησε την επιθυμία ενίσχυσης της οργάνωσης, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των ελλείψεων. Αρχικά, παρουσίασαν στους μαθητές όλου του Γυμνασίου τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είχαν συλλέξει και στη πραγματοποίησαν λαχειοφόρο αγορά, προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό για την αγορά του απαιτούμενου υλικού. Συνέλεξαν δώρα για τους νικητές και διέθεσαν λαχνούς στις οικογένειές τους και σε όλη τη σχολική κοινότητα. Η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς πραγματοποιήθηκε στις 11/05/18 και το ποσό που συγκεντρώθηκε καλύπτει την αγορά δύο  προπλασμάτων συνολικής αξίας 920€.


Results / Reactions

Ευαισθητοποίηση σχολικής κοινότητας και συγκέντρωση περίπου 900€.Co-operations

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός


COOPERATING ACADEMICS

Πόπη Κουκουράνου, Ιουστίνη Κατέρη

Objective Action

Η αγορά δύο εκπαιδευτικών προπλασμάτων για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και η εκπαίδευση Α’ Βοηθειών

Target Audience

Σε όλη τη σχολική κοινότητα και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου. Μαθητές που συμμετείχαν στη δράση: 50

Initiative time

Όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Initiative Location

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και σχολικές αίθουσες

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation