Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Λέμε ΟΧΙ στον ρατσισμό στο χώρο του σχολείου

Λέμε ΟΧΙ στον ρατσισμό στο χώρο του σχολείου
SUBMITTED FROM:

1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Επαγγελματικό Λύκειο


School Principal

Σαλής Αναστάσιος

Contact with School


Description

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για την παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού 21 Μαρτίου και κατόπιν οδηγιών χρησιμοποίησαν το ψηφιακό εργαλείο WORD ART για την δημιουργία ψηφιακών συννεφόλεξων με λέξεις που αφορούν το θέμα. Έπειτα ένωσαν τα πιο αντιπροσωπευτικά  από αυτά σε εφαρμογή για κολάζ και το τελικό προιόν ήταν  αφίσες -κολάζ για  τον ρατσισμό οι  οποίες  εκτυπώθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.


Objective Action

1) Ευαισθητοποίηση στο θέμα του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας 2)Ανάπτυξη ενσυναίσθησης 3) Προώθηση της ισότητας και του σεβασμού 4) προσπάθεια αναγνώρισης πολλαπλών ρατσισμών που λειτουργούν με διάφορους τρόπους στο σχολικό περιβάλλον

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 5Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation