Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Let's do it Greece 2014

Lets do it Greece 2014
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


School Principal

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Contact with School


Description

Συγκομιδή απορριμάτων στη νοτιοδυτική πτέρυγα των τειχών της Θεσσαλονίκης


Results / Reactions

Οι εθελοντές της ομάδας VOLT της Σχολής αφιέρωσαν ένα Σαββατιάτικο πρωϊνό στον καθαρισμό της περιοχής από απορρίματα και ευαισθητοποιήθηκαν έτσι στη μέριμνα για διατήρηση του καθαρού αστικού τοπίου. Οι περίοικοι απολαμβάνουν μια πιο καθαρή γειτονιάCo-operations

Δήμος Θεσσαλονίκης


COOPERATING ACADEMICS

Αδαμαντία Γαβριηλίδου

Objective Action

Αποκομιδή απορριμάτων από τη νοτιοδυτική πτέρυγα των τειχών της Θεσσαλονίκης

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Απρίλιος 2014

Initiative Location

Θεσσαλονίκη

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation