Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Λιγότερη κατανάλωση σκουπιδιών και ανακύκλωση

Λιγότερη κατανάλωση σκουπιδιών και ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


School Principal

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

Contact with School


Description

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τα προβλήματα που σχετίζονται με την υπερκατανάλωση (παραγωγή σκουπιδιών) που οδηγεί στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να τα ευαισθητοποιήσει σχετικά με την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, χάριν της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες.

     Έγινε επιλογή του συγκεκριμένου θέματος γιατί τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή με διαφημιστικά μηνύματα που τα ωθούν στην υπερκατανάλωση. Η υπερκατανάλωση οδηγεί σε υπερπαραγωγή σκουπιδιών. Επίσης τα παιδιά χρησιμοποιούν πολλές συσκευασίες προϊόντων που είναι μη ανακυκλώσιμες. Τα δώδεκα παιδιά της Γ΄ τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα ασχολήθηκε με διαφορετικό θέμα όπως: ΄΄Εμείς και τα απορρίμματα στο σπίτι και στο σχολείο΄΄, ΄΄Ανθρώπινες ανάγκες ανά τον κόσμο άλλοτε και σήμερα΄΄, Καταγραφή προϊόντων σε κατάστημα της περιοχής τους΄΄, ΄΄Συνέντευξη από τον υπεύθυνο καθαριότητας του Δήμου΄΄. Έτσι τα παιδιά κατανόησαν τη διαφορά μεταξύ βασικών και τεχνητών  αναγκών και την αναγκαιότητα του περιορισμού της υπερκατανάλωσης. Γνώρισαν τις αειφορικές συνήθειες του παρελθόντος και αντιλήφθηκαν τους πιθανούς κινδύνους από την υπερπαραγωγή σκουπιδιών.

   Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου.Έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης.

   Τέλος τα παιδιά κατασκεύασαν μουσικά όργανα από άχρηστα υλικά και δημιούργησαν αφίσα δίνοντας το μήνυμα ΄΄Λιγότερη κατανάλωση σκουπιδιών και ανακύκλωση.΄΄


Objective Action

12ος στόχος, 11ος στόχος, 13ος στόχος

PHOTOS 5Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation