Σχέδια μαθήματος

6ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ασφαλής

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ασφαλής
SUBMITTED FROM:

6ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών

Το 6ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην πόλη των Γιαννιτσών του Ν. Πέλλας.


School Principal

Τερζίδου Γεωργία

Contact with School


Description

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς επεξεργαστήκαμε το έργο με τίτλο: Μαθαίνω να κυκλοφορώ ασφαλής, στο οποίο συμμετείχαν 14 μαθητές. Το κύριο θέμα μας είναι να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Για να επιτευχθεί, έπρεπε να υπάρξουν θεματικές  ενότητες  τις οποίες θα επεξεργαζόμασταν σταδιακά ώστε οι μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες, να εκφράσουν απορίες, να υποβάλλουν ερωτήματα και να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους. Έχοντας το κατάλληλο εποπτικό υλικό συζητήσαμε για τα μεταφορικά μέσα,  τα σήματα και την σημασία τους, μιλήσαμε για επαγγέλματα που συνδέονταν με το θέμα μας, αναφέραμε κανόνες και συνέπειες(θετικές -αρνητικές). Διαβάσαμε παραμύθια, παίξαμε κουκλοθέατρο, ακούσαμε μουσική και χορέψαμε, τραγουδήσαμε, πραγματοποιήθηκε δραματοποίηση και πήραν ρόλους(μεταφορικά μέσα, φανάρια, πεζοί), αυτοσχεδίασαν, ανέφεραν προσωπικές εμπειρίες τους, έκαναν διαλόγους και αντάλλαξαν πληροφορίες. Παίξαμε επιτραπέζια παιγνίδια σχετικά με το θέμα. Είδαμε και σχεδιάσαμε διαβάσεις, αυτοκινητόδρομους, λιμάνι, σιδηροδρομική γραμμή, σταθμό τρένων και αναφέραμε οδηγίες της σωστής διέλευσης και παραμονής στα παραπάνω. Χειριστήκαμε  Η/Υ, πραγματοποιήσαμε  εικαστικές δημιουργίες(ζωγραφιές, πλαστελίνη, χειροτεχνίες), παίξαμε κινητικά παιγνίδια, κάναμε  γυμναστική, που βοηθούν στην προσέγγιση του θέματος αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

 


Results / Reactions

Οι μαθητές γνώρισαν μεταφορικά μέσα, σήματα, επαγγέλματα, κανόνες. Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και διατυπώθηκαν κανόνες-τρόποι για την ασφαλή κυκλοφορία τους.COOPERATING ACADEMICS

Τσομπανάκου Ιωάννα

Objective Action

Ο στόχος μας είναι να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Επιδιώκεται επίσης η  ανάπτυξη προφορικού-γραπτού λόγου(συζητήσεις, ερωτήσεις, αφηγήσεις),να μάθουν έννοιες ,αριθμούς, χρώματα ,σχήματα, να επεξεργάζονται  και να επιλύουν προβλήματα ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Μέσα από την μελέτη του περιβάλλοντος προσπαθούμε να αποκτήσουν οι μαθητές ερεθίσματα και γνώσεις για να κυκλοφορούν με ασφάλεια, ενώ η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, βοηθούν να κοινωνικοποιηθούν, να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλλουν στην  αρμονική συνύπαρξη  και στην προστασία του περιβάλλοντος(αειφόρος ανάπτυξη).

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation