Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μαζί θα σώσουμε τον πλανήτη μας

Μαζί θα σώσουμε τον πλανήτη μας
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής

-


School Principal

Χρύσω Στυλιανίδου

Contact with School


Description

Οι μαθητές γνώρισαν τους 17 στόχους εμβαθύνοντας στον ΣΒΑ 17 που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των στόχων. Eυαισθητοποιήθηκαν γύρω από αυτούς και εκφράστηκαν εικαστικά δουλεύοντας συνεργατικά. Πιο συγκεκριμένα, εργάστηκαν ομαδικά ζωγραφίζοντας τους 17 στόχους για να μεταδώσουν το μήνυμα ότι: "μαζί θα σώσουμε τον πλανήτη μας".

 


Objective Action

17

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 18Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation