Σχέδια μαθήματος

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Μαζί εμείς

Μαζί εμείς
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Αντώνης Μπουκουβάλας

Contact with School


Description

Θέλοντας να γνωρίσουν οι μαθητές μας τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας, ώστε να έχουμε λιγότερες ανισότητες, στο πρόγραμμα "Μαζί εμείς" κάναμε τις εξής δραστηριότητες:

Ανάγνωση βιβλίου.Ζωγραφική.Κολλάζ.Σκίτσο.Εκπαιδευτικά παιχνίδια.


Results / Reactions

Οι μαθητές δημιούργησαν όλοι μαζί. Συνεργάστηκαν με ισότιμη συμμετοχή όλων, χωρίς αποκλεισμούς.COOPERATING ACADEMICS

Γκίκας Γιάννης-Γκόγκος Κώστας-Μπούτιου Ευαγγελία-Ρόπουτης Δημήτριος-

Objective Action

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας, ώστε να έχουμε λιγότερες ανισότητες.

Initiative time

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation