Μαθητικές δημιουργίες

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΜΑΖΙ

ΜΑΖΙ
SUBMITTED FROM:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Λειτουργούν όλες οι τάξεις γυμνασίου και λυκείου με 150 μαθητές/τριες που προέρχονται από τον Δήμο Πέλλας αλλά και από πολλούς άλλους γειτονικούς δήμους.


School Principal

ΕΛΕΝΗ ΠΙΣΜΙΣΗ

Contact with School


Description

Ο μαθητής Αγγέλου Διονύσιος μαθητής της Γ΄γυμνασίου και στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ορμώμενος από το ρηθέν «Η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζουν να θίγονται τα  όρια της ελευθερίας των άλλων» ζωγράφισε δυο χέρια που ενώ πλησιάζουν το ένα το άλλο, ωστόσο δεν ακουμπάνε γιατί, σεβόμενα το ένα το άλλο, διατηρούν απόσταση που δίνει την ελευθερία στο καθένα να κινηθεί όπως θέλει.

Η εικόνα δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα του σχολείου και των μαθητών/τριών FB και instagram ενώνοντας τη φωνή μας με του υπόλοιπου κόσμου για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Objective Action

Η ανάδειξη της σημασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation