Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΜΕ ΑΦΟΡΑ

ΜΕ ΑΦΟΡΑ
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


School Principal

Καραγιαννάκη Λευκή

Contact with School


Description

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση και η ενσυναίσθηση

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation