Μαθητικές δημιουργίες

32o Nηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Με "προγραμμα-τισμό" στο νηπιαγωγείο

Με "προγραμμα-τισμό" στο νηπιαγωγείο
SUBMITTED FROM:

32o Nηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

To 32o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, συστεγάζεται με το 53ο και 52ο Δημοτικά σχολεία Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από 2 τμήματα Πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και 2 τμήματα ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος, ενώ απασχολεί 4 εκπαιδευτικούς ΠΕ 60- Νηπιαγωγών


School Principal

Στυλιανή Λιούφα

Contact with School


Description

Ο κώδικας θεωρείται ως ο νέος γραμματισμός και γι’ αυτόν τον λόγο ολοένα και περισσότερες χώρες τον εισάγουν στα προγράμματα της εκπαίδευσης των παιδιών του νηπιαγωγείου.

Με βάση τα νέα δεδομένα και με γνώμονα την ανάγκη της βιωματική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την αειφορία από τους  μαθητές του νηπιαγωγείου, εισάγουμε τον κώδικα επιδιώκοντας μια πρώτη επαφή στην καθημερινότητα της τάξης μας, φυσικά μέσα από το παιχνίδι.

Δραστηριοποιούμαστε σε δράσεις κώδικα με ρομποτικό εξοπλισμό-με το ρομποτικό ποντικάκι Colby- αλλά και σε δράσεις που δεν απαιτούν εξοπλισμό- unplugged.

Στα Πλαίσια του eTwinning 2020-2021 to the moon and back- Από τη γη ως το φεγγάρι και πίσω , αλλά και πέρα από το πρόγραμμα, αναζητούμε, οργανώνουμε, ανταλλάσσουμε πρακτικές και τελικά διασκεδάζουμε παίζοντας!


Objective Action

Ποιοτική εκπαίδευση

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation