Σχέδια μαθήματος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


School Principal

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΤΟΥ

Contact with School


Description

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΠΡΩΙΝΟ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΣΠΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ.


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Objective Action

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation