Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D 'Arc


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D 'Arc


School Principal

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

Contact with School


Description

Οι μαθητές μας θα πάρουν μετρήσεις μέσω του μετεωρολογικού σταθμού του σχολείου  μας και θα μελετήσουν το μικροκλίμα της περιοχής


Objective Action

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΛΊΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΊΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΎ

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 9


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation