Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μηδενική Πείνα

Μηδενική Πείνα
SUBMITTED FROM:

2ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού Ρόδου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ιωάννης Νισύριος

Contact with School


Description

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι με σχετικό φωτογραφικό υλικό σε PowerPoint. Ακολούθησε συζήτηση και τα παιδιά επέλεξαν τους στόχους που τα ενδιέφερε περισσότερο. Ενημερώθηκαν για το τι είναι η αφίσα και παρουσιάστηκαν σε PowerPoint αφίσες με διάφορες τεχνικές. Έκαναν προσχέδια τις ιδέες τους σχετικά με τη Μηδενική Πείνα. Αφού κατέληξαν στα τελικά σχέδια, αποφάσισαν για την τεχνική της δημιουργίας κάθε αφίσας. Σχεδίασαν πάνω σε χαρτόνι με μολύβι, χρησιμοποίησαν ξυλομπογιές, μαρκαδόρο, χρωματιστά χαρτόνια και κόλλα.


Objective Action

Ενημέρωση των παιδιών για το τερματισμό της πείνας

PHOTOS 1Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation