Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Μελίτης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μήλα γύρω - γύρω

Μήλα γύρω - γύρω
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Μελίτης


School Principal

Ζάχου Ιωάννα

Contact with School


Description

Objective Action

Σχολικός Εκφοβισμός
Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation