Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μια καρδιά για την ειρήνη στον κόσμο

Μια καρδιά για την ειρήνη στον κόσμο
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Αντώνης Μπουκουβάλας

Contact with School


Description

Φωτογραφία

Καρδιά πάνω στην οποία οι μαθητές ζωγράφισαν και έγραψαν μηνύματα για την ειρήνη και την ελευθερία.


Objective Action

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα για την ειρήνη και τη δικαισύνη στον κόσμο για ένα καλύτερο μέλλον

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation