Καλές πρακτικές

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Μια νόστιμη... εθελοντική δράση!!!

Μια νόστιμη... εθελοντική δράση!!!
SUBMITTED FROM:

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στην οδό Πίνδου 27 στην Αγία Παρασκευή και λειτουργεί σε ένα δημόσιο υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα στην Αγία Παρασκευή, το οποίο οικοδομήθηκε το 2003 από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων βάσει προδιαγραφών για σχολικά κτήρια κατάλληλα για κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Σε αυτό φοιτούν κωφοί και βαρήκοοι μαθητές από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και μαθησιακά περιβάλλοντα από όλη την Ελλάδα και όσοι προέρχονται από την επαρχία φιλοξενούνται στο οικοτροφείο του φιλανθρωπικού Συλλόγου Πρόνοιας Κωφαλάλων στην Δροσιά. Το σχολείο μας διαθέτει εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που διδάσκουν όλα τα προβλεπόμενα από το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματα. Επί πλέον διαθέτει υπηρεσία κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, λογοθεραπείας και στήριξης στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Για την διεξαγωγή ορισμένων ειδικών μαθημάτων διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Πολυμέσων και Καλλιτεχνικής Παιδείας. Όσον αφορά στην μέθοδο εκπαίδευσης των μαθητών μας, έχοντας την αντίληψη ότι οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ακολουθούμε μία ποικιλία προσεγγίσεων, όπου δεσπόζουσα θέση κατέχει η δίγλωσση εκπαίδευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στα ελληνικά. Ωστόσο, όταν κάποιο παιδί δείχνει ότι προσανατολίζεται περισσότερο προς τον ένα ή τον άλλο τρόπο επικοινωνίας (νοηματική ή προφορική/γραπτή ελληνική), προσανατολιζόμαστε κι εμείς μαζί του. Η κατανομή των μαθητών μας σε τμήματα ακολουθεί πάντα τα κριτήρια της επικοινωνίας και του γνωστικού επιπέδου. Επειδή όμως σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι παγίως γνωστό και εξακριβωμένο από την διεθνή βιβλιογραφία, ο μαθητικός πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια (λόγω διαφοροποιημένου οικογενειακού υποβάθρου και προσθέτων ιδιαιτεροτήτων πέρα από την κωφότητα), εφαρμόζουμε διαφορετικές, κατάλληλα εξατομικευμένες, προσεγγίσεις στα παιδιά που φοιτούν σε ένα και το αυτό τμήμα, σε συνεργασία με την κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία του σχολείου, που θέτουν στην διάθεσή μας τις παραμέτρους της προσωπικότητας του κάθε παιδιού και την δυναμική των οικογενειών τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη όλων των παιδιών, το κάθε ένα με τις δικές του ικανότητες και δυνατότητες, με τον δικό του μαθησιακό ρυθμό και με την καλλιέργεια των δικών του προσωπικών προσδοκιών. Θεωρούμε ότι πέρα από το να παρέχουμε στα παιδιά γνώσεις, κάτι πολύ πιο σημαντικό που οφείλουμε να τους δίνουμε είναι να μάθουν πώς να μαθαίνουν, να εξοπλισθούν με τις αναγκαίες γνωσιακές δεξιότητες, ώστε να μαθαίνουν όλα εκείνα που τους ενδιαφέρουν, με συνέπεια και αξιοπιστία.


School Principal

Δρ Χρυσόστομος Παπασπύρου

Contact with School


Description

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και εστιάσανε στο φαινόμενο του υποσιτισμού. Αφού εντοπίσανε τη σημαντικότητα της επαρκούς και σωστής διατροφής, συζητήσαμε για προσωπικά βιώματα και καταστάσεις που έχουμε συναντήσει στην καθημερινότητά μας. Στη συνέχεια, προέκυψε η ιδέα για αναζήτηση τοπικής δομής με σκοπό την εθελοντική προσφορά. Ήρθαμε σε επαφή με το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου μας και πραγματοποιήσαμε επίσκεψη σε αυτό, προσφέροντας λαμπάδες για τους μικρούς μας φίλους, λαχταριστή μακαρονοσαλάτα και παραδοσιακό χαλβά για όλους τους ωφελούμενους τους προγράμματος, τα οποία και παρασκευάστηκαν από όλους τους  μαθητές. 


Results / Reactions

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές ανέπτυξαν δημιουργικές πρωτοβουλίες και δεξιότητες - ικανότητες, ευαισθητοποιήθηκαν προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντιλήφθηκαν το μέγεθος του προβλήματος και αναζήτησαν από μόνοι τους αντίστοιχες δομές στον δήμο τον οποίο και κατοικούν προκειμένου να συνεισφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Co-operations

Κοινωνικό Μαγειρείο Αγίας Παρασκευής


COOPERATING ACADEMICS

Σταθοπούλου Ιωάννα ΠΕ03.ΕΑΕ, Νταφόπουλος Νικόλαος ΠΕ78.ΕΑΕ, Θωμά Μαρία ΠΕ04.01.ΕΑΕ, Κάια - ΚαγιοπούλουΜανουέλλα ΠΕ23, Παπαβασιλείου Μαρία-Σοφία ΠΕ30

Objective Action

Βασικοί στόχοι είναι οι μαθητές : 1. Να ενημερωθούν για το φαινόμενο του υποσιτισμού ως απόρροια της οικονομικής κρίσης σε ανεπτυγμένες χώρες και τις διαστάσεις του (θνησιμότητα, καθυστερημένη ανάπτυξη, κ.α.) 2. Να ευαισθητοποιούνως προς την διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα των παιδιών, σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 3. Να εντοπίσουν, ασπαζόμενοι την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, δομές της τοπικής κοινότητας για εθελοντική προσφορά και αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο.

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και τοπική κοινωνία

Initiative time

24 διδακτικές ώρες

Initiative Location

Σχολική μονάδα και στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation