Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΑ
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ 6 ΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΝΗΠΙΑ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ)


School Principal

ΣΥΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Contact with School


Description

ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


Objective Action

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation