Σχέδια μαθήματος

Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Μικροί Επιστήμονες εν δράσει

Μικροί Επιστήμονες εν δράσει
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Βουρλιάς Ευστάθιος

Contact with School


Description

Μικροί Επιστήμονες εν δράσει
Εθελοντισμός και ενεργός πολιτειότητα


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Καραγγελή Κυριακή – Μαρία

Objective Action

Ποιοτική Εκπαίδευση

Initiative time

10 μήνες

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation