Καλές πρακτικές

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

«Μικρός πολίτης εν δράσει.... Για την μείωση σπατάλης πόρων, σε ένα σχολείο αειφόρο!»

«Μικρός πολίτης εν δράσει.... Για την μείωση σπατάλης πόρων, σε ένα σχολείο αειφόρο!»
SUBMITTED FROM:

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


School Principal

Σκεπετάρη Γεωργία

Contact with School


Description

Δράσεις που στοχεύουν τα νήπια να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον, να αναδειχθεί η σχέση μεταξύ της καθημερινής ατομικής συμπεριφοράς και ρύπανσης του περιβάλλοντος.  Να ανακαλύψουν ότι η λύση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων ,όπως τα σκουπίδια, δεν δίνεται μόνο από τους ΟΤΑ και κυβερνήσεις αλλά και από την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά του καθενός μας, τη δημιουργία συλλογικού πνεύματος,την ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανοτήτων οργάνωσης και συντονισμού και κυρίως να ευαισθητοποιούνται και να γίνονται οι πιο αποτελεσματικοί φορείς σωστών περιβαλλοντικών μηνυμάτων στην τοπική κοινωνία.


Results / Reactions

Ενημέρωση του Δημάρχου και των τοπικών παραγόντων, καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, Τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών όμορων δημοτικών σχολείων και γονέωνCo-operations

actionaid

Παιδική helmepa

Αειφόρο ελληνικό σχολείο

τοπικά περιβαλλοντικά δίκτυα

Δημοτική αρχή

Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Διεύθυνση ΠΕ . Δυτικής Αττικής


COOPERATING ACADEMICS

Σκεπετάρη Γεωργία , Χαλκιώτου Μαρία, Χατζηκυριακού Ελένη

SPREAD THE WORD METHODS

Θεατρική παράσταση

Πορεία με αναγραφόμενα από τους μαθητές συνθήματα σε πλακάτ

Έκθεση έργων με ανακυκλώσιμα Υλικά


Objective Action

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων,Προστασία-Διαχείρηση Φυσικών πόρων

Target Audience

Μαθητές, γονείς, ευρύτερη μαθητική κοινότητα,τοπική κοινωνία

Initiative time

4 μήνες

Initiative Location

Νηπιαγωγείο και ευρύτερη περιοχή

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation