Μαθητικές δημιουργίες

3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μίλα τώρα

Μίλα τώρα
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα

Το 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα έχει πιστοποιηθεί δύο φορές ως αειφόρο σχολείο και έχει βραβευθεί 5 φορές με την πράσινη σημαία των Οικολογικών Σχολείων. Έχει συμμετοχές σε eTwinning προγράμματα με εταίρους από χώρες της Ευρώπης.Έχει οργανώσει εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία ,τα αδέσποτα ζώα και άλλες δραστηριότητες που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του https://3nip-gerak.att.sch.gr και παραμένει ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν τα παιδιά και τον κόσμο που τα περιβάλλει.


School Principal

Ανδρονίκη Κατωπόδη

Contact with School


Description

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
στις 6 Μαρτίου δημιουργήθηκε ένα μικρό βίντεο με τους μαθητές /τριες μας μέσω webex.
Η συνεργασία των μαθητών με ζωγραφιές και στολισμό των γραμμάτων που συνέθεσαν το σύνθημα ¨Μίλα τώρα¨ είχε ως αποτέλεσμα το βίντεο με τη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα του Σχολικού Εκφοβισμού

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation