Μαθητικές δημιουργίες

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Music for Human Rights

Music for Human Rights
SUBMITTED FROM:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


School Principal

Β. Καραμπέτσου

Contact with School


Description

Δημιουργίες των μαθητών, στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation