Μαθητικές δημιουργίες

Δ.Σ. Ροδιάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Νερό Πηγή ζωής

Νερό Πηγή ζωής
SUBMITTED FROM:

Δ.Σ. Ροδιάς

Μονοθέσιο ΔΣ Ροδιάς


School Principal

Μπακόλα Χριστίνα

Contact with School


Description

Το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της ζωής στον πλανήτη μας. Μέσα από την δράση  αυτή, οι μαθητές συνειδητοποιούν την αξία του νερού στη ζωή των ανθρώπων και μαθαίνουν τρόπους σωστής διαχείρισής του. Ενημερώνονται σχετικά με τις ανθρώπινες δράστηριότητες που προκαλούν την μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, οι οποίες δημιουργούν κινδύνους τόσο για την υγεία μας όσο και για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής στη Γη. Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, να δραστηριοποιηθούν στην προστασία του φυσικού πλούτου και να κατανοήσουν την αξία της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης του νερού στις καθημερινές τους δραστηριότητες.


Objective Action

Η συνειδητοποίηση της αξίας του νερού στη ζωή μας και ο σωστός τρόπος διαχείρισής του.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation