Μαθητικές δημιουργίες

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ο ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
SUBMITTED FROM:

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"

Το σχολείο μας είναι ένα σχολείο με κουλτούρα εφαρμογής προγραμμάτων, όπως Teachers4Europe, e-Twinning, UNESCO, καθώς και προγράμματα που άπτονται των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με διάχυση των δράσεων στην τοπική κοινωνία και ανοιχτές συνεργασίες με σχολικές μονάδες και πανεπιστήμια.


School Principal

Κυριαζίδης Σπυρίδων

Contact with School


Description

Οι δημιουργίες των παιδιών έγιναν στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιoτήτων και του θεματικού άξονα:φροντίζω για το περιβάλλον , το οποίο σχετίζεται με το στόχο 12 της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο, συζήτησαν, εργάστηκαν μέσα από το μάθημα της γλώσσας , της Μελέτης, των Εικαστικών,  έμαθαν για την Ανακύκλωση(Recycle), την επαναχρησιμοποίηση(Reuse), τη Μείωση(Reduce).

Έφτιαξαν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά,  ζωγράφισαν αφίσες και δημιούργησαν το ημερολόγιο ανακύκλωσης, κατασκεύασαν μία φάλαινα από διάφορα σκουπίδια, κατασκεύασαν κούκλες από ανακυκλώσιμα υλικά .

Μέσα από όλα αυτά, τα παιδιά συνειδητοποίησαν τη σχέση της ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των απορριμμάτων, ευαισθητοποιήθηκαν, εμψυχώθηκαν, πίστεψαν στον εαυτό τους ότι μπορούν να γίνουν οι ήρωες της μεγάλης αλλαγής του πλανήτη μας για ένα καλύτερο μελλον.


Objective Action

12, Οι μαθητές να αναγνωρίσουν ως λύσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος το τρίπτυχο: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση,Ανακύκλωση.

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation