Μαθητικές δημιουργίες

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ο Έλμερ φτιαγμένος με ανακυκλώσιμα υλικά

Ο Έλμερ φτιαγμένος με ανακυκλώσιμα υλικά
SUBMITTED FROM:

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ


School Principal

ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

Contact with School


Description

Ο αγαπημένος μας ελέφαντας, ο Έλμερ, μας μαθαίνει τα χρώματα. Αποφασίζουμε να φτιάξουμε έναν μεγάλο πολύχρωμο Έλμερ για την τάξη μας χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, όπως ύφασμα, κουμπιά, καπάκια, κορδλελες. Δημιουργούμε με μια πολύχρωμη ανακύκλωση!


Objective Action

Να μάθουν τα παιδιά τα χρώματα, να τα αντιστοιχίσουν με τα υλικά του νηπιαγωγείου, να πειραματιστούν με τα υλικά της τάξης και τέλος μέσω της ανακύκλωσης να μάθουν νέες χρήσεις των υλικών

PHOTOS



Connection with Global Goals






Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation