Καλές πρακτικές

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΕΛΑ"


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
SUBMITTED FROM:

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΕΛΑ"

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


School Principal

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Contact with School


Description

Τρία κορίτσια του τμήματος Α2 του σχολείου μας, με αφορμή το πρόγραμμα "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" ασχολήθηκαν με το νερό και τους υδροφόρους ορίζοντες και δημιούργησαν την παρουσίαση την οποία επισυνάπτουμε. Στη συνέχεια, επικοινωνήσαμε με τον υπεύθυνο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πέλλας και την Παρασκευή 16-4-2021 επισκεφθήκαμε τη μονάδα για να ενημερωθούμε για την ιστορία και τη διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού. Εκτός από τις καθηγήτριες και τον κο Μαντζανά Φώτη, προϊστάμενο τμήματος της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου και υπεύθυνο του βιολογικού καθαρισμού των Γιαννιτσών, στην ενημέρωση συμμετείχαν και οι μαθήτριες του Α2, Μιχαηλίδου Αθηνά, Μήτσκα Δέσποινα και Κουρτελή Βασιλική. 

Την Πέμπτη 22-4-2021 οι καθηγήτριες Ευαγγελία Κυριαζή, Κωνσταντία Γαλαντάρη και Κυριακή Σύρμαλη μαζί με τις μαθήτριες της Β τάξης Γκαβανίδη Ισιδώρα, Ζορμπά Θεοδώρα-Ανθίμη, Μανωλέμη Ναταλία και Μήνου Γεωργία, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Γιαννιτσών και ενημερώθηκαν για τα περιβαλλοντικά προγράμματα που εκπονεί ο Δήμος Γιαννιτσών αυτή την εποχή αλλά και για τα μελλοντικά περιβαλλοντικά προγράμμα. Την ενημέρωση έκαναν ο κος Αβραμίδης Ελευθέριος, προϊστάμενος του τμήματος της τεχνικής υπηρεσίας και επιβλέπων πολλών έργων ΕΣΠΑ, και η κα Μήντου Λίνα, μηχανικός και συνεργάτις του δημάρχου Γιαννιτσών.

Για τις 2 συναντήσεις τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του covid19.


Results / Reactions

Η ενημέρωση για το βιολογικό καθαρισμό και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα αναμένεται να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα αλλά και να τα κάνουν πιο ενεργούς ευρωπαίους πολίτες.Co-operations

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία τους του Υπευθύνους του Δήμου Πέλλας, Μαντζανά Φώτιο, Αβραμίδη Ελευθέριο και Μήντου Λίνα. Με πολλή προθυμία και οργάνωση μας ενημέρωσαν για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε σχέση με το περιβάλλον που έχει αναλάβει ο Δήμος Πέλλας αλλά και γενικότερα για τον τρόπο χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τον προσανατολισμό της Ευρώπης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.


COOPERATING ACADEMICS

Κυριακή Σύρμαλη, Ευαγγελία Κυριαζή, Σεραφεία Καράμαλη, Μαρία Τσιλίκα, Κωνσταντία Γαλαντάρη

SPREAD THE WORD METHODS

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος των δράσεων του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα βίντεο από τις επισκέψεις και τα κείμενα που θα δημιουργηθούν θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο του προγράμματος και θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου καθώς και σε μια ημερίδα στις 12 Μαΐου.


Objective Action

Η ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που εκπονεί ο Δήμος Πέλλας για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Target Audience

Μαθητές, γονείς, δημότες, ευρωπαίοι πολίτες

Initiative time

Απρίλιος 2021

Initiative Location

Δήμος Γιαννιτσών

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation