Μαθητικές δημιουργίες

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ο πλανήτης μας χρειάζεται

Ο πλανήτης μας χρειάζεται
SUBMITTED FROM:

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Αμαράντειος Σχολή 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


School Principal

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Contact with School


Description

Στην τάξη έγινε παρουσίαση σε Power point των 17 στόχων και ακολούθησε συζήτηση. Οι μαθητές στη συνέχεια επέλεξαν το στόχο με τον οποίο ήθελαν να ασχοληθούν. Σε επόμενο μάθημα έγινε παρουσίαση καλλιτεχνών και έργων τέχνης σχετικών με τη θεματική. Έθεσαν τις ιδέες τους προς συζήτηση και αποφάσισαν από κοινού την τελική τους πρόταση. Κατασκευάσανε το γλυπτό της φωτογραφίας και στη συνέχεια το φωτογράφησαν.


Objective Action


PHOTOS 1Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation