Σχέδια μαθήματος

2ο ΓΕΛ Χολαργού


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ο πολιτισμός στην σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή

Ο πολιτισμός στην σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή
SUBMITTED FROM:

2ο ΓΕΛ Χολαργού

Δημόσιο Σχολείο


School Principal

Ιωάννης Αγγελόπουλος

Contact with School


Description

Πρόκειται για σύνθεση από επιμέρους έρευνες  και δραστηριότητες που προτάθηκαν από τους μαθητές και μαθήτριες, στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος Επιλογής, προκειμένου να εμπεδώσουν με δημιουργική προσέγγιση τα θέματα που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και τη σχέση του με τον Ελληνικό.

Συνδυάστηκε με πρόταση συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus + με θέμα «Ο πολιτισμός στην σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή»

Γι αυτό και αξιοποιήθηκαν κατά το δυνατόν οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή απεικόνιση των θεμάτων που προσεγγίσαμε.


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Κωνσταντίνος Κούγιας

Objective Action

Να εμπεδώσουν με δημιουργική προσέγγιση τα θέματα που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και τη σχέση του με τον Ελληνικό

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation