Μαθητικές δημιουργίες

Παπαχαραλάμπειο ιδιωτικό δημοτικό


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ο Τύρης ο ελατήρης μας διδάσκει την ανακύκλωση.

Ο Τύρης ο ελατήρης μας διδάσκει την ανακύκλωση.
SUBMITTED FROM:

Παπαχαραλάμπειο ιδιωτικό δημοτικό


School Principal

Τρύφων Θωμόπουλος

Contact with School


Description

Οι περπέτειες του Τύρη του ελατήρη,  και η προσπάθεια του να πείσει τους κατοίκους ( χαρτοοικογένεια- αλουμινοοικογένεια) μιας χωματερής στην Ελευσίνα να κάνουν ανακύκλωση. Ένα πρωτότυπο animation βασισμένο σε ιδέα, σενάριο, σύνθεση μουσικής, τεχνική και εκτέλεση από τους μαθητές.


Objective Action

Ανακύκλωση, Περιβαλλοντική συνείδηση

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation