Σχέδια μαθήματος

1ο ΓΕΛ Μενεμένης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Οδική Συμπεριφορά

Οδική Συμπεριφορά
SUBMITTED FROM:

1ο ΓΕΛ Μενεμένης

Δημόσιο Σχολείο


School Principal

Αναγνώστου Νικόλαος

Contact with School


Description


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Βουλγαρούδη Καλλιόπη

Objective Action

Οι μαθητές να εξοικειωθούν με την οδική συμπεριφορά
Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation