Καλές πρακτικές

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Οι Νεραλιευτές του Λιβυκού Πελάγους

Οι Νεραλιευτές του Λιβυκού Πελάγους
SUBMITTED FROM:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ


School Principal

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Β Λυκείου του σχολείου μας και με την αρωγή του Δήμου Καντάνου -Σελίνου πραγματοποίησαν τον καθαρισμό της παραλίας της Παχιά Αμμου στον τόπο τους , την Παλαιόχωρα Χανίων. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να περάσουν το μήνυμα της σημαντικότητας της ενεργής δράσης για την διάσωση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και την υποχρέωση του σεβασμού προς αυτή, με την ελπίδα να παρακινήσουν όλους τους συμπολίτες τους να αναλάβουν δράση προς αυτήν την κατέυθυνση.


Results / Reactions

Οι μαθητές κατάφεραν να περισυλλέξουν απορρίματα τα οποία ευρέθησαν τόσο κατά μήκος της ακτογραμμής όσο και στο επάνω μέρος της. Οι μαθητές χρησιμοποιησαν φόρμα καταγραφής των απορριμάτων που περισυνέλεξαν με στόχο την μελλοντική δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, η οποία θα βοηθήσει τους αρμόδιους φορείς να προστατέψουν καλύτερα την παραλία.Επίσης με την δράση τους κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία για το πρόβλημα της παράκτιας ρύπανσης και να προτρέψουν τους συμπολίτες τους να συμμετέχουν σε παρόμοιες δράσεις.Co-operations

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ


COOPERATING ACADEMICS

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ

SPREAD THE WORD METHODS

Blog του σχολείου.

Ιστοσελίδα του Δήμου Καντάνου -Σελίνου.

Σελίδα του Facebook του Δήμου Καντάνου -Σελίνου.


Objective Action

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Target Audience

Κοινωνία του Δήμου Καντάνου-Σελίνου Χανίων

Initiative time

3 διδακτικές ώρες

Initiative Location

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation