Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Καντά


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Καντά

Ιδιωτικό σχολείο


School Principal

Αριστείδης Καντάς

Contact with School


Description

Οι μαθητές προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις έκαναν διάφορες ενέργειες με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και τη στροφή στην οικολογική μετακίνηση.Βγήκαν στο δρόμο και παρατήρησαν τα προβλήματα που υπάρχουν στη γειτονιά τους, όπως κακή κατάσταση των πεζοδρομίων, παράνομη σταθμευση, έλλειψη  ποδηλατοδρόμων κτλ. Στη συνέχεια βγάλανε συμπεράσματα, κάνανε προτάσεις, δημιούργησαν αφίσα, ιστοσελίδα

https://steliosfan.wixsite.com/kantas/gallery

και μακέτα προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη κοινότητα σχετικά με την οικολογική μετακίνηαη. Στόχος τους είναι να αφυπνιστεί η συνείδηση των πολιτών ως προς την οικολογική μετακίνηση έτσι ώστε να αποκτήσουμε βιώσιμες κοινότητες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό παρουσίασαν την εργασία τους τόσο στους συμμαθητές τους, όσο και στο Δήμαρχο Βριλησσίων. Πιστεύουν ότι η αλλαγή νοοτροπίας είναι το κλειδί για μια καλύτερη ζωή.


Objective Action

Στόχος είναι να δημιουργηθούν βιώσιμες πόλεις και κοινότητες μέσω της οικολογικής μετακίνησης.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation