Μαθητικές δημιουργίες

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
SUBMITTED FROM:

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 3/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ, ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


School Principal

ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Contact with School


Description

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ


Objective Action

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation