Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ
SUBMITTED FROM:

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


School Principal

ΜΥΓΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Contact with School


Description

Η ύπαρξη δύο ατόμων με κινητικά προβλήματα στο σχολείο(αναπηρικό αμαξίδιο) και η ανάγκη της διασφάλισης βασικών δικαιωμάτων ,όπως η ανεμπόδιστη μετακίνηση καθημερινά προς και από το σχολείο οδήγησε στη δημιουργία ενός video καταγραφής της καθημερινότητας αυτών των παιδιών και των προβλημάτων/εμποδίων που καθημερινά αντιμετωπίζουν διεκδικώντας το αυτονόητο, την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο σχολείο τους.Το σχολείο είναι ένας χώρος διαλόγου,συμβίωσης,αποδοχής και σεβασμού στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας μικρογραφίας της κοινωνίας με συνειδητοποιημένα μέλη.Στα πλαίσια αυτής της θέσης ο κοινωνικός αποκλεισμός καταπατάει το θεμελιώδες δικαίωνα κάθε ανθρώπου να ζει ελεύθερα,χωρίς διακρίσεις.Οι μαθητές/τριες ,λοιπόν, του σχολείου καταγράφοντας τα προβλήματα/εμπόδια, μιλώντας με τους αρμόδιους φορείς προτείνοντας /διεκδικώντας λύσεις(ήδη τοποθετήθηκε ειδική πλατφόρμα σε στάση λεωφορείου για την πρόσβαση μαθήτριας στα μέσα μαζικής μετακίνησης) αγωνίζοναι για τη συστηματική ενημέρωση ,αφύπνιση και αλληλεπίδραση του κοινωνικού συνόλου.Γνωρίζουν βέβαια ότι η άγνοια και οι παγιωμένες συμπεριφορές δεν αλλάζουν ούτε σε μια μέρα ούτε από έναν άνθρωπο.Χρειάζεται χρόνος και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε να γίνει κατανοητό ότι δεν αρκεί μια ειδική πλατφόρμα σε μια στάση λεωφορείου αν το λεωφορείο δεν είναι έτσι κατασκευασμένο που να επιτρέπει την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε αυτό.Με στόχο την άρση της αρνητικής στάσης της κοινωνίας απέναντι στα δικαιώματα των νέων με κινητικά προβλήματα και την ανάδειξη της μοναδικότητας του καθενός οι μαθητές/τριες κοινοποίησαν το video στους αρμόδιους φορείς και συμμετείχαν σε δράσεις (π.χ διαγωνισμούς)που στόχο έχουν την ανάδειξη του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία/κινητικά προβλήματα.Προσπάθησαν να αντιπαραθέσουν την αφύπνιση,την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση απέναντι στην κοινωνική αναλγησία και αδιαφορία δείχνοντας ότι το σχολείο μπορεί να αποτελέσει δυναμικό μοχλό δημοκρατικής κοινωνικής  συνείδησης .


Objective Action

Μιά κοινωνία για όλους.Κοινωνική ένταξη των μαθητών/τριών με αναπηρία/κινητικά προβλήματα στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος ίσων δικαιωμάτων και ευκαριών.Άρση των προκαταλήψεων και του αποκλεισμού των μαθητών/τριών με αναπηρία μέσω της αφύπνισης και αλλαγής στάσης του γενικού πληθυσμού.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation