Μαθητικές δημιουργίες

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι

Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι
SUBMITTED FROM:

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου

3 νηπιαγωγοί με 2 τμήματα το ένα είναι και ολοήμερο έχουμε πάρει βραβείο ETwinning και τρέχουμε και Erasmus+ KA2 έργο


School Principal

Αποστολία Μπέκα

Contact with School


Description

Μιλήσαμε και διαβάσαμε βιβλία ώστε να αντιληφθούν τα παιδιά ότι όλοι μικροί - μεγάλοι είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα παρά το γεγονός ότι μπορεί να διαφέρουμε στο χρώμα, στο ύψος, στον τόπο καταγωγής, στην γλώσσα κ.λπ.


Objective Action

Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι όλοι είμαστε ίσοι παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation