Μαθητικές δημιουργίες

1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ!!!»

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ!!!»
SUBMITTED FROM:

1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Το σχολείο μας είναι το πιο παλιό σχολείο της πόλης της Φλώρινας, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στη θέση «Ποτάμι». Αριθμεί 250 μαθητές και 30 άτομα εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό. Το σχολικό συγκρότημα διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή που αρμόζε


School Principal

Μίσκας Ιωάννης

Contact with School


Description

Αρχικά οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν με σχετικές ενημερώσεις-παρουσιάσεις από την εκπαιδευτικό και τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ).Ακολούθησαν περίπατοι στη γύρω περιοχή, στο περιαστικό δάσος της πόλης και στο ποτάμι και καθαρισμός τους από διάφορα αντικείμενα και σκουπίδια, ανακυκλώσιμα και μη. Ακολούθησε διαχωρισμός και τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων στους κατάλληλους κάδους τους οποίους διαθέτει το σχολείο. Ακολούθησε  επαναφόρτιση των μαθητών πάνω στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ζωτικότατής του σημασίας. Τέλος, ύστερα από εξέταση των επιλογών, οι μαθητές επέλεξαν να δημιουργήσουν ο καθένας από ένα ποίημα σχετικό με το θέμα που ασχοληθήκαμε.


Objective Action

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation