Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τότε , τώρα και για πάντα

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τότε , τώρα και για πάντα
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Η διαθεματική προσέγγιση του Ολυμπισμού πραγματοποιήθηκε με ανάλογο σενάριο διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη θεματική "Αθλητισμός" και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με τον "Ολυμπιακό Ύμνο" του εθνικού μας ποιητή,, Κ. Παλαμά. Ειδικότερα, οι μαθητές:

- Αναγνώρισαν τα ιδανικά και τις αξίες του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαιότητα.

- Διαπίστωσαν τα κοινά σημεία και τις μετατοπίσεις της σύγχρονης λειτουργίας των Ολυμπιακών Αγώνων.

- Ευαισθητοποιήθηκαν με σκοπό την προάσπιση του ολυμπιακού ιδεώδους.

Παράλληλα: 

- Εκπόνησαν εργασίες αναφορικά με τη ζωή και τη δράση διακεκριμένων Ολυμπιονικών της Αρχαιότητας.

- Παρουσιάσαν ολυμπιακά αθληματα της Αρχαιότητας.

- Διαμόρφωσαν σε ημερολόγιο τις εμπειρίες και τα βιώματα του αρχαίου θεατή Ολυμπιακών Αγώνων.

- Διερεύνησαν τα σύγχρονα ολυμπιακά αθλήματα.

- Κατέγραψαν τον προβληματισμό τους αναφορικά με τη συγκριτική θεώρηση της πρακτικής των Ολυμπιακών Αγώνων στο παρόν και το παρελθόν. 

 

Η επαφή μας με τον ολυμπισμό ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μας στις βιωματικές συναντήσεις με Ολυμπιονίκες, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ολυμπισμού 31/5-4/6, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ως μαθητική ομάδα Α Γυμνασίου με την Ολυμπιονίκη Τοξοβολίας κα Φωτεινή Βαβάτση.


Results / Reactions

- Η ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την αξία του θεσμού στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.

- Η καλλιέργεια ενσυναίσθησης με τους αρχαίους αθλητές και παριστάμενους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

- Η ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος μέσα από τις αξίες του ολυμπισμού.

- Η κριτική σκέψη και η ενεργός στάση αναφορικά με τη σημασία προάσπισης των αξιών του ολυμπισμού.Co-operations

Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

Objective Action

Η γνωριμία με το θεσμό και τα ιδανικά του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων

Initiative time

Απρίλιος 2021

PHOTOS 6Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation