Σχέδια μαθήματος

Δημτικό Σχολείο Καλπακίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

...όταν μίλησαν τα δέντρα

...όταν μίλησαν τα δέντρα
SUBMITTED FROM:

Δημτικό Σχολείο Καλπακίου

Είναι ένα σχολείο που βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία και είναι απομακρυσμένο από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις παροχές που αυτά προσφέρουν. Οι μαθητές που φοιτούν προέρχονται από αγροτικές και κτηνοτροφικές οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο .


School Principal

Μίλτος Μάστορας

Contact with School


Description

Αφορμή για τη συγκεκριμένη δράση στάθηκε η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τους παγκόσμιους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

"Γιατί όμως οι κοινωνίες μας δεν βελτιώνονται ενώ όλοι συμφωνούμε πως θέλουμε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον;" ήταν το εύλογο ερώτημα των παιδιών.

Πάνω σ' αυτό το ερώτημα και στις πιθανές απαντήσεις βασίστηκε όλοι η έρευνα των μαθητών για τη δική τους μικρή κοινότητα.

Τα παιδιά ξεκίνησαν να παρατηρούν και να καταγράφουν τις ενοχλητικές και δυσάρεστες συνήθειες που συνέβαιναν καθημερινά στη γειτονιά τους και επηρρέαζαν αρνητικά την καθημερινότητά τους.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τεχνικές του δράματος για να επικοινωνήσουν, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις για τα θέματα που κατέγραψαν. 

Το αποτέλεσμα της δημιουργικής τους διαδικασίας ήταν ένα musical μαύρου θεάτρου που παρουσιάστηκε στο ΙΖ΄ Συνάντηση μαθητικών θιάσεων στο Καμπέρειο θέατρο Ιωαννίνων.


Results / Reactions

Το βασικότερο και ουσιαστικότερο σημείο του προγράμματος ήταν οτι τα παιδιά είχαν ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια του προγράμματος και μέσα απο τη συνεργατικότητά τους, τη φαντασία τους και την ευρηματικότητά τους δημιούργησαν πραγματικά κάτι προτότυπο.Co-operations

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων


COOPERATING ACADEMICS

Μέγα Χάρις, Γιωτάκη Μαγδαληνή

SPREAD THE WORD METHODS

Συμμετοχή σε συνάντηση μαθητικών θιάσεων Ηπείρου


Objective Action

Τα παιδιά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να ταυτοποιήσουν κάποια από τα προβλήματα της κοινότητάς τους που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητά τους και να προτείνουν δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισής τους και διάχυσης στην κοινωνία.

Initiative time

Σχολικό έτος 2017- 2018

PHOTOS 2


Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation